em tečka pé tečka

Pokud máte v poště informace privátního charakteru, smažte je!
(skok na navigaci)

odheslováno 2.06.2008, 14:27:00 (zkrátka)

doopravdy.

Jsem prve nějak opomněl kliknout "aktualizovat", takže tam to heslo zůstalo o čtrnáct a půl hodiny déle než mělo. Pokud jsem tím někomu způsobil újmu na zdraví, mám velikou radost a přijdu si zatančit na vašem hrobě.

Komentáře

[1] ještěrka (02.06.2008, 22:28:18):
tys tu měl někdy heslo..?
[2] ještěrka (02.06.2008, 22:29:34):
(můj hrob to asi nebude :D )
[3] matejcik [OpenID] (03.06.2008, 00:56:30):
škoda ;e)
ano prosím, měl, celou neděli .e)
www.140.cz http://last.fm/ SomaFM commercial free internet radio